Kontakt


Kontakt

PSO Group, s.r.o.
Fakturačná adresa:
Pri Kalvárii 31, 917 01 Trnava
P.O.BOX 186
917 01 Trnava
Slovenská republika
Adresa kancelárie:
Pri Kalvárii 31
917 01 Trnava
TEL:
0915 297 643
0901 920 112
EMAIL:
Fakturačné údaje:
IČO: 46 153 012
IČ DPH: SK2023262527
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0286752653/0900
IBAN: SK06 0900 0000 0002 8675 2653
BIC: GIBASKBX